empower your people,
empower your organization
Call:  08000 199337 From overseas call +44 20 7264 2185
face-to-face training
Training Since 2002
Online Learning
Certified Trainers with 20+ Year's Experience
Virtual classroom training
Above Industry Average Pass Rates
7-key IT disciplines
No Fee Course Resits

Enjoy live training & exams NOW from your own home Learn more Now offering Remotely Proctored ExamsLearn More

TSG Training (“ons”, “wij”, of “onze”) exploiteert de http://www.tsg-training.co.uk website (de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt gekoppeld aan die gegevens.

We gebruiken uw gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de dienst, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk vanaf http://www.tsg-training.co.uk

Definities

Service

Service is de http://www.tsg-training.co.uk website van TSG Training

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van deze gegevens (of uit die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of uit de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen (computer of mobiel apparaat).

Gegevensbeheerder

Voor de verwerking verantwoordelijke wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en de wijze waarop persoonlijke gegevens worden of moeten worden verwerkt.

Voor de toepassing van dit privacybeleid zijn wij een verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

Gegevensverwerker (of serviceprovider): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.

We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene (of gebruiker)

Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Service en is het onderwerp van persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, POSTCODE, Stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten van ons of alle door de afmeldlink of instructies te volgen die zijn verstrekt in een e-mail die we verzenden.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de service wordt benaderd en gebruikt (“gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (bijv. IP-adres), browser type, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat id’s en andere diagnostische gegevens.

Gegevens van cookies bijhouden

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie te houden.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificator kunnen bevatten. Cookies worden vanuit een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Tracking technologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, u bepaalde gedeelten van onze service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie cookies. We gebruiken sessie cookies om onze service te bedienen.
 • Voorkeurs cookies. Wij gebruiken voorkeurs cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. Wij gebruiken beveiligings cookies om veiligheidsredenen.

Gebruik van gegevens

TSG Training gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Service te bieden en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u ervoor kiest om dit te doen
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of gevraagd over, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens onder algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de wettelijke basis van TSG Training voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, af van de persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

TSG Training kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U hebt ons toestemming gegeven om dit te doen.
 • De verwerking is in ons gerechtvaardigd belang en het wordt niet overschreven door uw rechten
 • Voor de verwerking van betalingen
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van gegevens

TSG Training bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

TSG Training bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar en bijgehouden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheids jurisdictie bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, overdragen aan het Verenigd Koninkrijk en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

TSG Training zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen doorgifte van uw persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn plaats inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke gegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan TSG Training worden verplicht om uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

TSG Training kan uw Persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Het beschermen en verdedigen van de rechten of eigendommen van TSG Training
 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet, of de methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op gegevensbescherming. TSG Training streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke persoonsgegevens wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden beschikt u over de volgende rechten op gegevensbescherming:

Het recht om toegang te krijgen tot, bij te werken of om de informatie die we over u hebben te verwijderen. Waar mogelijk, u uw persoonsgegevens rechtstreeks binnen uw sectie accountinstellingen openen, bijwerken of aanvragen. Als u niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

Het recht van rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten rectificeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en veelgebruikt formaat.

Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken op elk moment waarop TSG Training zich baseerde op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Autoriteit Persoonsgegevens over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen gebruiken om onze service (“service providers”) te faciliteren, om de service namens ons te leveren, service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet voor enig ander doel te onthullen of te gebruiken.

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten binnen de Service aanbieden. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor betalingsverwerking (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We slaan uw betaalkaartgegevens niet op of verzamelen deze niet. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers waarvan het gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers voldoen aan de normen die door PCI-DSS worden gesteld, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige afhandeling van betalingsgegevens.

De betalingsverwerkers waarmee we werken zijn:

Streep: Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy

Barclaycard: Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.barclaycard.co.uk/personal/privacy-policy

Koppelingen naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze service heeft geen betrekking op iemand jonger dan 18 jaar (‘ kinderen ‘).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd updaten. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten u dit weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bijwerken bovenaan dit privacybeleid.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid periodiek te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepost.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: enquiries@tsg-training.co.uk